event
 

Islam with a Female Face

Promocja książki dr Anny Cieślewskiej
2018-05-06

Zapraszamy na wykład dr Anny Cieślewskiej połączony z promocją ksiażki dr Anny Cieślewskiej „Islam with a Female Face: How Women are Changing the Religious Landscape in Tajikistan and Kyrgyzstan”

 
6 maja 2018 w godzinach 16:00 - 19:00

KSIĄŻKA powstała na podstawie badań terenowych Anny Cieślewskiej przeprowadzonych w latach 2014-2015 w Dolinie Fergańskiej w Tadżykistanie i Kirgistanie. 
W książce autorka zajmuje się społeczną rolą liderek religijnych w kontekście zmieniających się realiów społecznych i politycznych w nowej post-radzieckiej rzeczywistości.
Autorka bada świat duchowości kobiet i jego wpływ na religię i społeczeństwo. Historie liderek religijnych służą do pokazania szerszego kontekstu religijności oraz transformacji islamu we współczesnej Azji Centralnej. Książka odczarowuje popularne na Zachodzie mity – zarówno te mówiące o podrzędnej roli kobiety w islamie, jak inne idealizujące pozycje kobiety i jej udział w życiu duchowym. 

Dr Anna Cieślewska pracuje w Zakładzie Iranistyki IO, UJ. Od 2006 roku zajmuje się badaniami w Azji Centralnej, oraz realizacją projektów rozwojowych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw.

Książka powstała w ramach projektu Fuga 2 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer EC-2013/08/S/HS1/00205

 
Organizator: MANIFA TORUŃSKA