event
 

DANZIG MEINE [LIEBE] #2: Anna Kalwajtys

Wykład i wernisaż wystawy
2018-04-21

DANZIG MEINE [LIEBE] #2: Anna Kalwajtys

Anna Kalwajtys - artystka wizualna, performerka. W 2015 roku uzyskała stopień doktora sztuki na Wydziale Rzeźby i Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Praca doktorska Bios- Laboratorium Ciała zrealizowana została  pod kierunkiem prof. Grzegorza Klamana. W 2007 r. ukończyła Intermedia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz w 2005 r. Rzeźbę na  Wydziale Rzeźby i Intermediów  na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się głównie sztuką performance, ale również  kieruje swoje zainteresowanie ku  połączeniu sztuki performansu i bio artu, obejmując swoim zakresem obszar bio-performatyki. Interesuje ją poszerzona perspektywa spojrzenia na cielesność, fenomen ciała jako zachodzącego na wielu płaszczyznach szeregu relacji.  W  swych pracach wykonuje pewne próby  działania w obszarze problematyki dotyczącej władzy, kontroli, walki, osadzonych w kontekście kulturowym i odnoszących się do kwestii związanych z ciałem. Artystka brała udział w wielu wystawach i festiwalach w kraju i za granicą.

Zwierz

W performance i obiektach,  które pokaże ujawni swoje zainteresowanie ciałem jako środowiskiem tworzonym przez wiele form życia, które istnieje w relacji do innych na styku tego, co jednostkowe i wspólnotowe. Artystkę interesują zagadnienia dotyczących dekonstrukcji „kulturowości” ciała,  antropologii ciała, ciała działającego, ciała naturalnego, pierwotnego, kulturowego, technologicznego, biotechnologicznego, zwłaszcza zaś takiego, które – cytując Ernesta Laclaua – „nie jest już prywatne, ponieważ zostało przekształcone w laboratorium; nie jest również publiczne, ponieważ tylko jako własne ciało może wykraczać poza granice wytyczone eksperymentom przez moralność i prawo."

- godz. 17:00 – wykład
- godz. 19:00 – wernisaż wystawy

Kuratorka: Katarzyna Lewandowska

Kooperacja: ASP w Gdańsku i Kulturhauz w Toruniu